Automatyczna stacja uzdatniania wody LDPHRHAHFK DO DOZOWANIA PH-CHLORU-ANTYGLON-FLOKULANT

14 999,00 zł
Brutto

STACJA AUTOMATYCZNA KONTROLI I DOZOWANIA CHLORU I PH-

Stacja LDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i potencjału redukcyjno-utleniającego redoks (ORP) wraz z odczytem temperatury.

Głównymi trybami pracy stacji są:

- tryb impulsowy proporcjonalny

- proporcjonalny PWM

- stały PWM

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

STACJA AUTOMATYCZNA KONTROLI I DOZOWANIA CHLORU PH- ANTYGLONU FLOKULANT

Stacja LDPHRHAHFK służy do pomiaru i regulacji wartości pH, potencjału redukcyjno-utleniającego redoks (ORP), antyglon, flokulant wraz z odczytem temperatury.

Głównymi trybami pracy stacji są:

- tryb impulsowy proporcjonalny

- proporcjonalny PWM

- stały PWM

Zakres pracy:

pH: od 0 do 14pH

ORP: od 0 do 999mV

Wszystkie informacje wyświetlane są na dużym wyświetlaczu LCD.

Poprzez obrotowe pokrętło można łatwo zaprogramować stację.

Stacja LDPHRHAHFK jest umieszczona w plastikowej obudowie IP65.

Używanie tego systemu sprawia, iż woda staje się świeższa przez dłuższy czas. Dzięki tego systemu uzdatnianie wody jest kompletne.

 

Sondy są zainstalowane w odizolowanej komorze. Przed komorą wbudowany jest filtr, który oczyszcza wodę zanim przepłynie ona do sond, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem.

 

W tym systemie pompy są zamontowane obok sterownika - oddzielnie komputer główny i oddzielnie pompy PH i Chlor. Taki sposób instalacji urządzeń ułatwia obsługę całego systemu. 

 

OPIS PRODUKTU:

Panel sterowania LDPHRHAHFK

Pompy PVDF 15 bar 2 l/h 2 szt

Pompa PVDF 15 bar 2 l/h 1 szt (dodatkowa do antyalga)

Pompa PVDF 5 bar 3 l/h 1 szt (dodatkowa do flokulantu)

Zawory dozowania chemii 4 szt

Zawory ssące do zbierania chemii z filtrem 4 szt

Rurka PE (matowa) do dozowania chemii 2 m 4x6 4 szt

Rurka PVC ssąca do zbierania chemii 2 m 4x6 4 szt

Rurka PVC (przeźroczysta) spustowa do dozowania chemii 2 m 4x6 4 szt

Rurka PE do obiegu badania wody 4 m 6x8 4 szt

Filtr sond NFIL60

Komora sond NPED4

INPUT:

- Tryb czuwania

- Przepływ

- poziom pH (-)

- poziom ORP

- antyalga

- flokulant

- sonda pH

- sonda ORP

- sonda temperatury

OUTPUT:

- 3 wyjścia proporcjonalne (pH i mV)

- 3 wyjścia on/off (pH i mV)

- 1 główny alarm

 

 Wymiary panelu 800 (sz.) x 800 (wys.) mm

 

OPCJA DODATKOWA: 

WERSJA USB: zł 15.499,00

WERSJA WI-FI: zł 16.499,00 

ZBIORNIKI DO CHLORU I PH-: zł 549,-/szt

1 Przedmiot