Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą); – na terenie całej Polski poprzez Pocztę Polską (w zależności od wyboru: przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa)- opłata doliczana do zamówienia wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (cena przesyłki podana jest na stronie naszego sklepu) – na terenie całej Polski poprzez firmę kurierska opłata doliczana do zamówienia w kwocie około 200/250 PLN brutto. Przy większej liczbie towarów w zamówieniu kwota wysyłki firmą kurierska może ulec zmianie, gdyż każdy z produktów wysyłany jest osobno. a) poprzez osobisty odbiór zamówionego produktu w salonie sprzedażowym. b) na wskazany przez Klienta adres z wykorzystaniem środków transportu Sprzedawcy: – koszt transportu przez Sprzedawcę to 1,5 zł/km w jedną stronę, czyli dowóz przedmiotu zamówienia do Klienta i powrót samochodu dostawczego do bazy Sprzedawcy wynosi 3 zł/km. – koszt transportu obliczany jest za każdym razem indywidualnie przez Sprzedawcę poprzez przeliczenie odległości od magazynu zlokalizowanego w Tarnowie, przy ul. Orkana 64 A do adresu wskazanego przez Klienta, z wykorzystaniem Google Maps. d) koszt transportu opisana w ppkt c) stanowi odrębną sprzedaż usługi, po spełnieniu świadczenia – dostawy towaru do Klienta transportem Sprzedawcy, Klient w myśl art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, traci prawo do odstąpienia od umowy wykonania usługi transportu. Klient odsyła produkt na własny koszt i ryzyko. W sytuacji uszkodzenia produktu w trakcie transportu, Sprzedawcy przysługuje prawo do pomniejszenia ceny podlegającej zwrotowi o wartość powstałej szkody. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: – zwrotu produktu, który został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; – uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu, lub na numer rachunku bankowego wskazany pisemnie przez Klienta. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar bez wad (chyba że w ofercie zaznaczono inaczej- przecena, towar powystawowy)

Wszystkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mail: reklamacja.mazurspa@gmail.com lub przez formularz poniżej.

W wiadomości prosimy zamieścić zdjęcia usterki i dowód zakupu lub kartę gwarancyjną 

Formularz zgłoszeniowy reklamacji