Żel do mycia łazienek, kabin prysznicowych, 750 ML ORO

19,99 

Żel do mycia łazienek, kabin prysznicowych, 750 ML ORO

 6081

 5902650660816

Kategoria:

Rewolucyjny preparat do czyszczenia łazienek, kabin prysznicowych, wanien, glazury i armatury. Doskonale usuwa brud, kamień wodny, osady z mydła, tłuszczu, olejku kąpielowego oraz kremu. Dzięki technologii AKTYWNEGO ŻELU przywiera do pionowych powierzchni nie spływając z nich dzięki czemu efekt mycia jest jeszcze lepszy.

Nie powoduje matowienia powierzchni. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pozostawia przyjemny zapach oraz warstwę ochronną która zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia kolejne mycie. Wyjątkowo pomocny w utrzymaniu czystości w każdej łazience.

SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać, a następnie rozprowadzić preparat po całej czyszczonej powierzchni. Pozostawić działaniu przez 2-3 minuty, potem przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie spłukać. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć, używająć gąbki. Nie stosować ze środkami zawierającymi chlor. Nie stosować do mycia powierzchni z marmuru, granitu i wapienia. Przed użyciem wypróbować działanie preparatu w mało widocznym miejscu.

ZAWIERA: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne – poniżej 5%, kompozycję zapachową, środki konserwujące: mieszanina metyloizotiazolionu i metylochlorizotiazolinonu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H319 – Działa drażniąco na oczy. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować ochronę oczu. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Do czego służy ten preparat?

Preparat jest przeznaczony do mycia łazienek, kabin prysznicowych, natrysków, wanien, także z akrylu, glazury i armatury 2w1, z wzmocnioną funkcją odkamieniania.

Specjalistyczny preparat do czyszczenia łazienek, kabin prysznicowych, wanien, glazury i armatury. Dzięki nowej formule błyskawicznie usuwa brud, kamień wodny, osady z mydła, tłuszczu, olejku kąpielowego oraz kremu. Nie powoduje matowienia powierzchni. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pozostawia przyjemny zapach oraz warstwę ochronną która zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia kolejne mycie.

Wyjątkowo pomocny w utrzymaniu czystości w każdej łazience.

W jaki sposób stosować ten preparat?

Spryskać czyszczoną powierzchnie. Odczekać około minuty a następnie wytrzeć wilgotną ściereczką i dokładnie spłukać. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć używając gąbki.

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

Nie stosować ze środkami zawierającymi chlor. Nie stosować do mycia powierzchni z marmuru i wapienia. Przed użyciem wypróbować działanie produktu na powierzchni w niewidocznym miejscu.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.