AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY LDPHRHAHFK DO DOZOWANIA PH-CHLORU-ANTYGLON-FLOKULANT

16999,00 

STACJA AUTOMATYCZNA KONTROLI I DOZOWANIA CHLORU PH- ANTYGLONU FLOKULANT

Stacja LDPHRHAHFK służy do pomiaru i regulacji wartości pH, potencjału redukcyjno-utleniającego redoks (ORP), antyglon, flokulant wraz z odczytem temperatury.

Głównymi trybami pracy stacji są:

– tryb impulsowy proporcjonalny

– proporcjonalny PWM

– stały PWM

 

Zakres pracy:

pH: od 0 do 14pH

ORP: od 0 do 999mV

 

Wszystkie informacje wyświetlane są na dużym wyświetlaczu LCD.

Poprzez obrotowe pokrętło można łatwo zaprogramować stację.

Stacja LDPHRHAHFK jest umieszczona w plastikowej obudowie IP65.

Używanie tego systemu sprawia, iż woda staje się świeższa przez dłuższy czas. Dzięki tego systemu uzdatnianie wody jest kompletne.

 

Sondy są zainstalowane w odizolowanej komorze. Przed komorą wbudowany jest filtr, który oczyszcza wodę zanim przepłynie ona do sond, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem.

 

 

W tym systemie pompy są zamontowane obok sterownika – oddzielnie komputer główny i oddzielnie pompy PH i Chlor. Taki sposób instalacji urządzeń ułatwia obsługę całego systemu.

 

OPIS PRODUKTU:

Panel sterowania LDPHRHAHFK

Pompy PVDF 15 bar 2 l/h 2 szt

Pompa PVDF 15 bar 2 l/h 1 szt (dodatkowa do antyalga)

Pompa PVDF 5 bar 3 l/h 1 szt (dodatkowa do flokulantu)

Zawory dozowania chemii 4 szt

Zawory ssące do zbierania chemii z filtrem 4 szt

Rurka PE (matowa) do dozowania chemii 2 m 4×6 4 szt

Rurka PVC ssąca do zbierania chemii 2 m 4×6 4 szt

Rurka PVC (przeźroczysta) spustowa do dozowania chemii 2 m 4×6 4 szt

Rurka PE do obiegu badania wody 4 m 6×8 4 szt

Filtr sond NFIL60

Komora sond NPED4

 

INPUT:

– Tryb czuwania

– Przepływ

– poziom pH (-)

– poziom ORP

– antyalga

– flokulant

– sonda pH

– sonda ORP

– sonda temperatury

 

OUTPUT:

– 3 wyjścia proporcjonalne (pH i mV)

– 3 wyjścia on/off (pH i mV)

– 1 główny alarm

 

Wymiary panelu 800 (sz.) x 800 (wys.) mm

 

OPCJA DODATKOWA:

WERSJA USB: zł 15.499,00

WERSJA WI-FI: zł 16.499,00

ZBIORNIKI DO CHLORU I PH-: zł 549,-/szt