Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur

PŁYN DO CZYSZCZENIA FUG I SPOIN, 500 ML ORO

Opis

Fugi między płytkami ściennymi i podłogowymi staną się znowu czyste. Łatwe zastosowanie. Preparat do czyszczenia fug nadaje się do wszelkich fug w klinkierze, licówce, kamieniu naturalnym i innych rodzajów murów.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na czyszczoną powierzchnię i odczekać kilka minut. Osady wyszorować gąbką lub szczotką, podczas czyszczenia regularnie spłukiwać wodą, następnie obficie spłukać całość czyszczonej powierzchni wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć. Przed użyciem wypróbować odporność powierzchni na działanie preparatu w niewidocznym miejscu. Uwaga: Nie stosować w przypadku wrażliwych na kwasy płytek glazurowanych i powierzchni np. odmiany marmuru, emalie itp.

ZAWIERA: niejonowe związki powierzchniowo czynne – poniżej 5%, cytronelol.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H319 – Działa drażniąco na oczy. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – CHronić przed dziećmi. P280 – Stosować ochronę oczu. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Do czego służy ten preparat?

Dokładnie czyści fugi między płytkami ściennymi i podłogowymi. Bardzo łatwy w stosowaniu. Preparat do czyszczenia fug nadaje się do wszelkich fug w klinkierze, licówce, kamieniu naturalnym i innych rodzajów murów.

W jaki sposób stosować ten preparat?

Przed użyciem wstrząsnąć. Czyszczoną powierzchnię spryskać, odczekać kilka minut. Wyszorować szczotką. Szczotkę regularnie spłukiwać czystą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Do usuwania pleśni zalecamy „Preparat do usuwania pleśni” nr: IP-589.

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

Nie są znane materiały wrażliwe na działanie preparatu, jednak sugeruje się, przed zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.

27,99 

PŁYN DO CZYSZCZENIA FUG I SPOIN, 500 ML ORO

 IP581

 5907176885811

Ulubione

Kontakt

  • Zamów dzisiaj a wyślemy we wtorek
  • Dostawa od: 15,00 
  • Dostępność: W magazynie

Raty 0%

Prosty kontakt

Wysokie oceny

Bezpieczna płatność